Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ính Ngài Bộ trưởng…

Dưa Lê
Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013 2:26 PM


 
“Mời Bộ trưởng Nội vụ vi hành. (VN.net) Bất ngờ đến mức “sững sờ” trước con số, dù mới là thống kê sơ bộ, chỉ 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ, độc giả khẩn thiết giục Bộ trưởng Nội vụ đừng nghe báo cáo nữa mà hãy vi hành”…  Thơ rằng:
.
Kính Ngài Bộ trưởng “nờ vờ “  (nội vụ)
Xin Ngài chớ có vội mà…chủ quan!
Đừng nói nữa, hãy đi xem…
Cán bộ, Công chức đàn em thế nào!...
Họ đang “làm việc” ra sao?
Một ngày tám tiếng…hết vào lại ra…
Sơ sơ ngót…một phần ba
Đến nhiệm sở để…đi ra lượn vào…
Sáng đến kể chuyện tào lao
Chín giờ mới thấy ngồi vào…“bia rô”! *
Giở “tài liệu” mặt tỉnh khô
Ra điều “nghiên cứu” giấy tờ, công văn…
Mười giờ bụng đã muốn ăn
Nghe trong “bao tử” lăn tăn nó…đòi…
Thôi ra làm…cốc bia hơi
Quán bà Béo đã có người bạn…bia (?)
Tào lao mấy chuyện râu ria
Kéo sang Quán nhậu đến trưa…hết giờ!...
Xin Ngài Bộ trưởng…”hạ cờ”!!!...
.
23-09-2013
DL