Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tâm sự với con

Lương Văn Chi
Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2013 6:55 PM

Từ khi con vỡ nợ
Điện thoại bố ít rung
Nhiều bạn thân của bố
Bỗng dưng nghèo lạ lùng

Từ khi con vỡ nợ
Phải trái muốn phân bua
Với những người quen biết
Kiểu gì mình cũng thua

Từ khi con vỡ nợ
Khác trước - ngày giỗ ông
Các cô cả các chú
Có người đến người không

Tránh nhau khi hoạn nạn
Đâu còn là chuyện riêng
Nữa là thời ta sống
Hồn khí đã hết thiêng

Tiền cả nhà kiếm được
Bây giờ là của chung
Một mai nợ nần hết
Điện thoại bố luôn rung.
                             2/9/1913