Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tu tâm

Chu Văn Keng
Thứ hai ngày 17 tháng 6 năm 2013 2:49 PM

 
           "Thứ nhất là tu tại gia
     Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa"
 
       Tục trần đâu phải chuyện đùa
"Nâu sòng" đâu đủ "Can qua" kiếp người
          Tụng kinh gõ mõ một thời
    Làm sao rũ sạch một đời trái oan?
 
           Phật dạy ta phải ăn lành
(Đừng tham ăn quá hóa thành...Bất nhân)
           Đừng làm điều ác với dân
        Thế là ta đã tu thân an nhàn
 
         "Thiện tâm ở tự lòng ta"
   Giữ tâm luôn sáng mới là tu tâm
 
             Berlin, 09.06.2013
         Chu Văn Keng, CHLB Đức