Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“Nhất thời”và...“Vạn đại”?!...

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013 8:17 PM

 
  Ngày xưa, các cụ ta có câu: “Quan nhất thời - Dân vạn đại” ngẫm ra thật là
chí lí…Còn ngày nay thì sao?...Xin hãy đọc tin này được báo chí phản ảnh từ Nghị trường Quốc hội: -“Cán bộ rỗi rãi, yếu kém được bố trí tiếp dân! Tiếp công dân thực sự là việc khó, ai cũng ngại nên thường giao cho những người rỗi rãi hoặc thiếu năng lực khiến người dân chán”… Vậy có thơ rằng:
.
Ngài “Nhất thời” tiếp ông “Vạn đại”
Cử những người “rỗi rãi” ra…thay
Quan to thì “bận”…suốt ngày
Quan “nhỡ” còn “vướng” việc này,việc kia…
Thôi thì cử cỡ… râu ria
Hay bảo mấy chú…chầu rìa ra thay!...
Ngồi chơi xơi nước suốt ngày
Dân lên “ậm ự” xua tay dân…về!...
Hay để “Vạn đại”…ngồi lê
Hết giờ đợi mãi chán chê thì…chuồn!
“Tiếp dân” nghe chuyện mà buồn
Bao giờ “Vạn đại” “cách” luôn…“Nhất thời”!?...
???…………..
.
02-06-2013
DL