Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hưu – hắt

Hủ Tếu
Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2013 9:11 PM

Tin các báo : Ông Chủ tịch UBND tp Trà Vinh  xin nghỉ hưu sớm  để cho lớp trẻ có điều kiện phấn đấu.(tin ngoài lề : vụ việc này có dính đến Bà Tràn Hông Ly….

Ở Trà Vinh có quan đầu tỉnh
Xin cáo quan, sớm lỉnh việc công.
Dân tình nay ngóng, mai trông
Chỉ vì chuyện ả lộn chồng chơi ngang
Vào dinh quan lớn làm càn
Phóng xe SH đàng hoàng ta đây
Là em nối ruột quan thày
Thân mật, xuồng xã, chúng mày thấy không ?
Đập xe, ghè kính như không
Bảo vệ giương mắt mà trông lệnh bà
Công an cũng phải lánh xa
Không giám giải quyết, sợ bà ra oai
Đảng viên, đang chức như ai
Muốn đem xử lý, phải khai trừ liền
Luật Đảng quanh co rất phiền
Khi khai trừ Đảng, liên miên hop bàn
Bàn rằng :
    Hiện nay nàng bụng mang da chửa
    Kỷ luật nàng là phạm luật, rõ chưa ?
    Phải đợi đủ 12 tháng nữa
    Mới họp bàn xét chuyện năm xưa
    ………
     Vì nàng lắm kẻ không ưa
     Cho nên dư luận là dưa có dòi
Vậy có thơ rằng :
     Quan lớn mắt sắt đen xì
     Nàng L.. ám ảnh cũng mê mẩn người
     Dư luận đồn thổi chê cười
     Nay xin từ chức cho đời nở hoa
.


15/4/2013  Hủ Tếu