Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Lương &…“Lậu”…

Dưa Lê
Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2013 9:53 PM

Lương tối thiểu chưa bằng nửa mức sống (Tin trên báo) Tại hội thảo Mức sống tối thiểu và cơ sở xác định mức lương tối thiểu, lương đủ sống do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức sáng nay, nhiều ý kiến thừa nhận, hiện mức lương tối thiểu mới đáp ứng được 50-60% mức sống của người lao động… Thơ rằng:

.Ơ hay!…mấy chục năm nay

Công nhân, viên chức có “gầy” đi đâu?

Đất nước vẫn cứ…“mạnh giầu”

Thế giới tấm tắc cúi đầu ngợi khen…

“Anh hùng” đệ nhất Việt Nam

Tiền lương “lùn tịt” vẫn làm như…trâu!

Nào ai đòi hỏi gì đâu

“Thắt lưng buộc bụng” gật đầu…Ô.kê !

Thiên hạ vẫn tưởng gớm ghê

Biết đâu “Lậu” nó mang về nhiều hơn!...

Nhất là tầng lớp bên…trên

“Lậu” kia “đút túi” tăng lên…hơi nhiều…

Bởi chưng vẫn phải “xóa nghèo”

Thôi thì thót bụng mà “leo”…từ từ!!!...

………….

14-04-2013

DL