Trang chủ » Khúc kha khúc khích

In…“bé” thôi mà!?...

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013 9:44 PM

 Dưa Lê 
.
Trả lời chất vấn của ĐB Quốc Hội trong buổi truyền hình trực tiếp trên VTV1 chiều
22-03-2013 về việc “Trách nhiệm của Bộ GDĐT trong việc một số sách giáo khoa có in cờ Trung Quốc”.      Ngài Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trả lời rất đơn giản,đại ý: Các ấn phẩm đó không do NXB Giáo dục in            và phát hành(?) NXB Giáo dục “Chỉ có in hình cờ TQ trên một cuốn, nhưng hình đó in…rất nhỏ”(?).                                                                                                                                                                         Vậy xin có 10 câu khúc khích như sau:
.
Ngài Bộ trưởng quả…“thông minh”
In cờ Trung Quốc chẳng mình gì tôi (?)
“Hình” tôi in cũng “bé” thôi…
Xét ra lỗi của chúng tôi ấy thì…
Chỉ “tí tẹo” nói làm gì
Cái “cờ Trung Quốc” nó thì cứ…bay?!
Học trò giở sách hàng ngày
Thấy cờ Trung Quốc lấy tay…bịt m… (mũi)
Hỏi Bộ trưởng “Gờ..dờ…đờ…tờ”  (GDĐT)
Việt Nam ta có lá cờ…mấy sao???!...
.
22-03-2013
DL