Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cái điếu…ngày xưa!

Tú Còm
Thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013 9:38 PM


               “ Nhớ gì như nhớ thuốc lào
                     Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên” (Ca dao)

 
Qua “TN.com” được đọc bài của bạn xưa Đào Quang Thép…(quê thuốc lào Tiên Lãng –Hải Phòng) Tú Còm có bài thơ vui gửi tặng bạn…
Thơ rằng: 
.
Biết nhau từ thuở đôi mươi
Giờ “xưa nay hiếm”tuổi đời thủy chung
Yêu chi yêu đến lạ lùng
Say chi say đến tận cùng con tim!…
Người lật khật, mắt lim dim
Phút giây cứ tưởng mình lên…Thiên đàng!
Sớm chiều nặng mối tơ vương
Gặp nhau là tỏ tình thương dạt dào…
Vê vê…véo véo…cho vào
Say sưa cái điếu thuốc lào nhà tôi
Khói thơm ai đã say rồi
Hương quê quyến rũ tình người thêm…say!!!...
……………..
.
21/03/2013
TC