Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thẻ đỏ ngay cho Hoàng Hữu Phước!

Trần Trương
Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2013 5:17 AM

Vừa ăn tết xong,mở các trang mạng đọc thấy nhiều chuyện buồn.Buồn nhất là 9 ngày tết mà tai nạn giao thông đã cướp đi hơn 300 con người lương thiện.Buồn nữa lại vẫn là căn bệnh ùn tắc giao thông ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.Buồn nữa là con số trẻ con ốm sốt vì bệnh tật lên cao, các bệnh viện nhi quá tải,Nhưng có lẽ chuyện gây nỗi buồn về Văn Hóa ứng xử của một đại biểu Quốc Hội Hoàng Hữu Phước đã không tiếc lời nói bỉ ổi để thóa mạ đại biểu QH Dương Trung Quốc.Tôi không muốn là người “Té nước theo mưa”, nhưng tôi thấy hành vi vô văn hóa của ông Phước thật đáng lên án, đây chính là một con sâu “bò” vào Quốc Hội ta.Nếu không kiên quyết bắt con sâu này quẳng đi, thì chẳng lẽ Quốc Hội ta chấp nhận sự băng hoại tư tưởng , văn hóa thấp hèn như thế này chăng?Tôi có cảm giác lời thóa mạ đồng nghiệp  của Hoàng Hữu Phước như  nói với kẻ thù,hay vì ông muốn “mua” điểm với ai đó mà lên “gồng” hơn cả gã Chí Phèo “đấm” vào tai đồng nghiệp và trước hết là “đấm” vào tai Quốc Hội, hay hắn muốn làm kẻ “đốt đền” đây?Không – Ông ta là người vô  học hoàn toàn,Đại biểu của dân mà trình độ văn hóa như thế thì làm sao lo được cho dân, dẫu chỉ là một lời nói thông thường trong giao tiếp.Tôi khẩn cầu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh nơi ông Phước ứng cử hãy bỏ phiếu lại để đề nghị Quốc Hội miễn nhiệm tư cách đai biểu của Hoàng Hữu Phước. Cử tri chính là trọng tài anh minh nhất lúc này vì “cầu thủ” Phước đã phạm luật nặng về tội bỏ bóng đá người  và xứng đáng nhận ngay một thẻ ĐỎ! Đồng thời truất quyền “thi đấu” trọn đời./.