Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Không thể nào quên

Nguyễn Việt Chiến
Thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2013 6:47 AM

 

Quên ư !
            không lẽ
                          quên rồi ?
Đường lên biên giới một trời hoa sim


Mầu hoa
              chẳng chịu
                               lặng im
Lẫn vào sỏi đá thắp nghìn nén hương


Mùa này
              biên giới
                            đầy sương
Có ai trở lại chiến trường về thăm


Vị Xuyên
               Phong Thổ
                                Đồng Đăng
Các anh ngã xuống trẻ măng thủa nào

                   17-2-2013