Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gõ cửa mùa xuân

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2012 9:14 AM


Cốc, cốc, cốc
Gõ cửa mùa xuân
Mùa đông qua ch ta chìa khóa nào bí mật
Mở cửa mùa xuân đất nước
Mở cửa xuân lòng ta
Trước cửa mùa xuân, ta viết khúc ca…

Nàng Thơ ơi vui buồn lẫn lộn
Thời bão tố, trắng đen đảo xộn
Thời suy thoái rõ hơn phải trái lòng người
Em khóc hay cười
Năm của đại gia vỡ nợ
Năm của đại ca tự mình bộc lộ
Ai vào tù
Bao kẻ còn lẫn khuất trong đêm
Thời của suy thoái niềm tin
Oan khiên dân lành đâu rùng rùng chuyển đất
Bao kẻ dục nước béo cò
Thời của năm nhẹ hều bao lời hứa
Năm rúng động biển Đông
Bao trở trăn chèo chống
Lời hứa nào vỡ mộng
Em khóc hay cười
Năm di sản
Những di tích, cảnh quan lên ngôi thế giới
Vẫn đau lòng với những kiểu trùng tu…
Ánh sáng nào vui nở bừng từ thủy điện Sơn La
Công trình nào ngổn ngang, nỗi buồn dang dỡ
Năm của phê bình, chỉnh đốn
Dư âm nào khi ngọn lửa nhóm lên
Niềm tin nào vụt tắt ánh đèn
Nàng Thơ ơi vui buồn lẫn lộn
Mai ngày mai lại đến
Xuân nở xòe tin yêu
Buồn hay vui trở lại ít nhiều
Bão giá bão lòng, bão biển Đông có giảm
Ai vì ai, ai còn tín nhiệm
Ý chí nào cho Hiến pháp nhân dân
Đất nước có yên ồn,
Ô nhiễm nào trong từng hơi thở bữa ăn
Quan trường có trong sạch?
Trước của mùa xuân
Nắng lên còn rét
Bóng đêm nào còn trùm kín chăn kia
Xuân, gió xuân có thồi về
Thức dậy muôn hương hoa và ánh sáng
Trước của mùa xuân
Nàng Thơ ơi vui buồn lẫn lộn
Hy vọng nào thắp sáng niềm tin
Ta hay chính thời gian
Vượt lên muôn trùng giông tố
Cốc, cốc, cốc
Ta hòa nhịp điệu này
Gõ cửa
Mùa Xuân!

            1-1- 2013