Trang chủ » Cùng vui

TỘI NÀY SAO NGƠ

Lý Toét
Thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2009 9:09 PM
 
Cái Bộ Công thương ngu ngơ
Oép (website) mình lại gửi server (sơ-vơ) cho Tầu
Vì ham Bô-xít đỏ màu
Để cho họ nói nhiều câu hàm hồ
Tội này sao lại làm ngơ
Bốn T bộ ấy còn chờ gì đây ???
 
Tin các báo loan: website hợp tác thương mại của Bộ Công thương có tên miền vietnamchina.gov.vn lại do Trung Quốc giỡ server. Một việc chưa từng có trên thế giới. Thật là kinh hoàng. Thế mà ông thứ trưởng Lê Dương Quang dám nói các nhà trí thức, VNS kiến nghị về bô-xít là kích động. Bộ Thông tin và truyền thông đang giơ cao đánh khẽ...