Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - HOÀNG THẾ SINH

Trần Nhương
Thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2009 5:49 AM
 
 
 
Họ Hoàng tên gọi Thế Sinh
Thúc Sinh là chỗ ân tình anh em
Khi chén rượu, lúc tòm tem
Bụi hồ đã trải, Than Uyên đã từng
Thồi hoa đỏ, Luật của rừng
Xứ mưa, Hoang thuỷ (
1)
rưng rưng nỗi niềm
Rượu vào trời đất miên miên
Véo von một khúc xinh tiền cùng ai
Bây giờ Yên Bái, Lao Cai (2)
Hưng Yên (3) oai oái gọi hoài xin tương…

----------
(1)- Những chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của nhà văn Hoàng Thế Sinh
(2)- Hiện Hoàng Thế Sinh là Phó TBT báo Yên Bái
(3)- Chính quê Thế Sinh ở Hưng Yên. Hưng Yên có phủ Khoái oai oái xin tương