Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - NGUYỄN VĂN THỌ

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2009 7:14 AM
Thọ vừa kiếm được cô Quyên (1)
Bèn đem ướp muối nhưng quên đóng lò
Thế là Quyên bật lò so
Đến cùng độc giả tha hồ đong đưa
Vàng xưa giờ đã vàng chưa ?
Thất huyền cầm có cò cưa điệu nào ?
Gió lạnh (2) v ẫn thổi xạc xào
Thổi từ Tây Đức thổi vào Việt Nam (3)
Thọ muối (4) tính được mấy gam
Mặn đâu chẳng thấy, ruột gan rối bời…

----------------------
(1)- Nhà văn Nguyễn Văn Thọ vừa xuất bản tiểu thuyết Quyên
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Nguyễn Văn Thọ
(3)- Nguyễn Văn Thọ đang sinh sống tại Liên bang Đức
(4)-Nguyễn Văn Thọ trước công tác tại Tổng công ty Muối nên có tên yêu là Thọ Muối