Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI - ĐÀO THẮNG

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2009 6:33 AM
“Hà Nam danh giá nhất ông cò”
Đầo Thắng đào thua cũng một lò (1)
Điểm cao thành phố đầy Nước mắt
Dòng sông Mía chảy réo o o
Ngàn năm Bình Lục không còn lụt
Cầu Tõm bây giờ nước đã khô
Đất xanh (2) không đắt bằng đất đỏ
Phủ Lý chưa về bụng đã to…
----------

(1) - Nhà văn Đào Thắng quê Bình Lục, Hà Nam. Hiện ông là Chánh văn phòng HNV VN
(2) – Các chữ  in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Đào Thắng.