Trang chủ » Viết về Trần Nhương

THƠ VUI TẶNG BÁC TRẦN NHƯƠNG

Koc Thanh
Thứ bẩy ngày 5 tháng 9 năm 2015 10:13 PM


(THEO TRƯỜNG PHÁI THƠ BÚT THỜI @)

Bác Trần (ương nh) quê ở Phù Tho (Phú Thọ)

Thơ hay/ vẽ giỏi / lại to phe cành(cánh)

Mấy lần bỏ bút đá …banh

Xác quân giặc trắng mắt xanh môi xì

Một lần bác bỗng ra đi (đóng web)

Bà con nhớn nhác thầm thì… ra răng? ( như thế nào)

Lão Trần nhăn nhở bảo rằng:

- Cái tên tin tặc nó pằng…bó tay

Một hôm, như thể hôm nay

Trần com lại tỉnh “ lăn quay” trên mạng(mạng)

Thế là bọn hắc đầu hàng

Trần anh lại “cưỡi web vàng” nhong nhong

HN, 5/9/ 2015

KOK THANH@