Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHỤP ẢNH BÊN BỜ BẮC LUÂN

Nguyễn Hữu Hà
Thứ năm ngày 9 tháng 6 năm 2011 10:21 PM
 

Giữa dòng sông neo hai con thuyền mục
Ranh giới lạ lùng phân định quốc gia
Nước trôi lờ lững không thấy khác
Người khoác vai nhau tưởng một nhà
 
Những toan tính không thể ghi vào ảnh
Cửa Bắc Luân mưu hiểm trực tràn về
Vồn v• quá cái bắt tay đồng chí
Tự soát lại mình khi “bạn” đ• quay đi .
       
Cột mốc Bắc Luân, 29-5-2011