Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THOÁNG NAO LÒNG

Hà Thiên Sơn
Thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2011 4:37 PM
 
Em nhìn tôi như hút vào lòng
Tôi thoáng hiểu tại sao mình chếnh choáng
Đừng gió đừng mưa mà mùi hương sẽ loãng
Cái nồng nàn rất con gái trong em.
Mình mới gặp nhau chưa thể gọi là quen
Chưa thể gọi là thân chưa thể là gần gũi
Mà có kể chi những điều vơ vẩn ấy
Mê nhau đâu có kể bao giờ.
 
Trước mắt em tôi không thể thờ ơ
Tôi đã khát khao những giờ phút ấy
Dối làm chi khi lòng mình run rẩy
Thoáng nao lòng có tội gì đâu.