Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SÂN ĐÌNH THỜI HIỆN ĐẠI

Triều Vân
Thứ hai ngày 6 tháng 6 năm 2011 4:10 PM
 
   I-
   Chiếu chèo mốc thếch ngày xuân
   Đình làng khói lạnh thánh thần bỏ đi
   Chàng Nô ngái ngủ mơ gì?
   Thị Mầu lay thức rủ đi...chợ người!
  
   II-
   Trúc xinh chia nhánh từ lâu
   Em xinh lỡ trót bạc đầu đợi tôi
   Sân đình lưu lạc đâu rồi
   Bê tông hoá em đợi người cầu thang
  
   III-
   Trúc xinh tần tảo một mình
   Câu thơ em thả sân đình gửi tôi
   Cầu vồng hiện phía chân trời
   Thơ và em để suốt đời tôi mang.

        Tháng 06 năm 2011