Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TRẦN XUÂN AN

Trần Xuân An
Thứ hai ngày 6 tháng 6 năm 2011 3:54 PM

TƯỞNG NIỆM CẬU

bến xưa rân rấn nắng
vườn siêu thoát nhạc tang
trống chiêng chiều tiễn biệt
bàu hương chưa kịp dâng!
sô trắng trăm vầng trán
hoa phủ đồi vĩnh hằng
bao mộ phần họ ngoại
nghi ngút nhoà khói nhang.
24 – 26-2
chiều 02-6 HB11

PHỐ HUYỆN DIÊN SANH

tròn mắt nhìn đình cũ
nguy nga hơn nghìn xưa
chợ huyện hai trăm tuổi
đất trống trơ gió lùa!
nhà lồng ven phố mới
rộng đến đông còn thưa
trăm tiếng chào thân mến
chưa bao giờ già nua.
25-2
chiều 02-5 HB11

ĐINH NINH

Lòng không chia hai cõi
huyết thống và nghĩa tình
tự bao giờ vẫn vậy
nhiều năm trước sơ sinh
quê nguồn gần quê gốc
cũng là Quảng Trị mình
nén hương, thơ viếng mộ
ngát một niềm trung trinh.
27-02
tối 02-6 HB11

THÀNH PHỐ QUÊ HƯƠNG

ghé Đông Hà quá vội
bởi lòng còn ướt tang
tiệm nước nghiêng phố dọc
gần chăng triền sông ngang
bối rối lòng định vị
bằng kí ức – tan hoang
lạc trong bài thơ nhớ
ngắm Đông Hà sang trang.
26 & 28-02
tối 02-6 HB11

BA MƯƠI BẢY NĂM

nhớ trường thời sông biếc
tuổi ngỡ hoài học trò
điện thoại lay tóc cước
trong tay: cá mắt ngơ!
(cùng bạn bè kết lưới
nghẽn mặn dòng Hương thơ)
thì giăng tơ trời nhé
sông lụa còn phất phơ.
29-5
11:30 – 16:30, 30-5 HB11
Trần Xuân An