Trang chủ » Tin văn và...

HOAN HÔ BÁO VĂN NGHỆ

Trần Nhương
Thứ năm ngày 2 tháng 6 năm 2011 9:52 AM
Trong công cuộc xây dưng và giữ nước, đội ngũ nhà văn chúng ta đã đồng hành cùng nhân dân, cùng chiến sĩ. Hôm nay Tổ quốc đang đứng trước sự đe dọa vẹn toàn lãnh thổ, nhà văn chúng ta cần có tiếng nói cùng nhân dân. Báo Văn nghệ số ra ngày 4-6-2011 đã có tiếng nói của nhà thơ Phạm Đương và đó là tiếng nói chung của giới văn nhân chúng ta. Hoan hô báo Văn nghệ !