Trang chủ » Tin văn và...

DANH NGÔN ĐÁNH GIẶC

Dưa Lê (St)
Thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2011 3:35 PM

-“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”
- “Không có gì quý hơn Độc lập- Tự do.”                     (Hồ Chí Minh) 
- “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.”                              (Khuyềt danh)
- “Còn một chiếc lai quần cũng đánh.”                       ( Bà con Miền Nam)
- “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người đánh Tây.”
                                                                                      ( Nguyễn Trung Trực)
- “Đầu tôi chưa rơi xuống đất thì xin Bệ hạ đừng lo.”    (Trần Thủ Độ)
- “Đánh cho nó chích luân bất phán
  Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử trí Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.”  ( Quang Trung )
- “ Lá cờ ba sắc không thể phấp phới bay trên một thành lũy ở đó Phan Thanh Giản
         còn sống.”                                                                (Phan Thanh Giản)
- “ Sông núi nước Nam vua Nam ở
         Rành rành đã định tại sách trời
         Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
         Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.”                                  (Lý Thường Kiệt)
- “ Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ căm tức rằng: Chưa xả thịt lột da moi gan uống máu quân thù dẫu cho trăm thân ta phơi xác ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng nguyện xin làm.”                                                         (Hưng Đạo Vương)
- “ Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm  vương đất Bắc.”
                                                                                                  (Trần Bình Trọng)
- “ Thời bình phải  khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc, bền rễ. Đó là thượng sách    
         giữ nước.”                                                                 (Hưng Đạo Vương)
- “ Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chem. Cá tràng kình ở biển
         Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ thèm gì lại bắt chước
         người đời cúi đầu, khom lưng làm tỳ thiếp người ta.”    (Bà Triệu) 
HP.3-6-2011
DL (St)