Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

DÒM CÁI TRẦN CÒM…

Bút Tre mới
Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011 9:02 AM

Nghe đồn có cái “trần còm” (trannhuong.com)
Thử mở ra dòm, thì thấy đen đen…
Tò mò vạch thử tí xem
Bỗng đâu lồ lộ mấy em… trần truồng!
Vào nhà lại gặp Trần Nhương
Tí ta tí tởn… trần truống mấy em!...
Mỗi tuần hé một nhà văn,
Ông nào cũng khoái khỏa thân mấy nàng!...
Tưởng rằng bù khú, lăng nhăng,
Khúc kha khúc khích… chàng màng tí chơi...
Thế mà muôn mặt sự đời,
Nhân tình thế thái… kiếp người sao đây?
Vào trong càng lắm điều hay
Không tin, cứ mở dòm ngay “trần còm”!
10/3/2011, nhân dịp 5 triệu khách thăm “trần còm”.