Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NĂM TRIỆU RỒI TRĂM TRIỆU

Vũ Xuân Tửu
Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011 5:29 AM

Tuyên Quang, 11/3/2011
Kính gửi bác Trần Nhương
Nhân dịp website trannhuong.com đã có 5 triệu lượt người xem, em xin
có thơ mừng bác.
NĂM TRIỆU RỒI TRĂM TRIỆU

Năm triệu lượt người
Mười triệu con mắt
Cùng nhau lướt web bác Trần Nhương
Trên mọi nẻo đường
Mở tuông cánh cửa
Gió tự do thổi lộng phương trời
Cùng nhau ta hát vang lời
Cảm ơn internet cho đời nở hoa.
kính thư
em
Vũ Xuân Tửu