Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÊN HỒ GƯƠM

Triều Vân
Thứ bẩy ngày 12 tháng 3 năm 2011 8:03 AM

   Lòng tạnh không gươm giáo
   Cây xanh mặt hồ xanh
   Có ai biết
   Dưới làn nước ngằn ngặt ấy
   Tồn tại chiến tranh
   Nấc trong hơi thở
   Đồng loài xâu xé nhau
   Cõng thương đau
   Cụ Rùa ngóp ngoi mặt nước
   Đất trời lạ người cũng lạ
   Ngơ ngác tìm về
   Nơi cắt rốn chôn rau
  
   Mặt nước lặng yên
   Chuông đồng hồ tan vào không gian
   Nhịp nhịp nguyện cầu
   Lòng hồ bình yên...
       Tháng 03-2011.