Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mãi Trường Nhân

H Thuận
Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011 6:31 AM

(Viết về Trần Nhương nhân trang web của bác 5 triệu lượt
 người ghé thăm)
Xin chúc mừng Trần com lão gia
Quá giang… thất thập vẫn không già!
Mãi mãi dẻo dai và phong độ
Ung dung thư thái với trang nhà.

Anh em bè bạn khắp nơi nơi,
Rừng sâu, biển đảo, mọi phương trời,
Sơn hà ghé chút…vai bác gánh,
Năm triệu lượt người chung niềm vui!

Hà Nội ngàn năm bước vào xuân,
Bác cũng ngàn năm, vững đôi chân,
An lành, thịnh vượng và hạnh phúc,
Nhân tình thế thái mãi Trường Nhân!
 10/ 3- 2011