Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THẾ CHẤP

Bành Thanh Bần
Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011 5:33 AM

Gặp em-trúng phải bùa tình
Anh như sống ở hành tinh khác rồi
Sao em đẹp thế em ơi?
Ngoài anh-Chắc có ối người trồng …đa?
Hôm nay mồng tám tháng ba
Anh đến chẳng để tặng quà…tặng thơ!
Tặng em những cái ngu ngơ
Của chàng “thi si”mộng mơ với đời
Sao em chỉ “cảm ơn” thôi?
Sao không “thế chấp” đôi môi em vào?
Gần nhau thêm chút nữa nào…
Thế…Thế…
Ôi! Sóng dâng trào lòng anh…
“Thế chấp” thêm nữa được không?
Em cưòi bẽn lẽn: Đàn ông ..thật là…
Ngày 78/3/2011