Trang chủ » Tin văn và...

Chúc mừng kỉ niệm sinh nhật các nhà văn

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 1 tháng 2 năm 2009 6:18 AM
Trannhuong.com chúc mừng các đồng nghiệp có kỉ niệm sinh nhật trong tháng 2-2009
 
- Bùi Kim Anh (ngày 25)
- Nguyễn Công Bình (ngày 25)
- Phan Quốc Bình (ngày 11)
- Hoàng Cầm (ngày 22)
- Hoàng Nhuận Cầm (ngày 7)
- Văn Chinh (ngày 9)
- Đỗ Chu (ngày 5)
- Nguyễn Trí Công (ngày 7)
- Trần Dũng (ngày 12)
- Vũ Đảm (ngày 10)
- Trần Quang Đạo (ngày 25)
- Y Điêng (ngày 15)
- Văn Định (ngày 7)
- Nguyễn Lập Em (ngày 22)
- Trần Vạn Giã (ngày 2)
- Lê Giang (ngày 8)
- Phan Triều Hải (ngày 13)
- Lê Duy Hạnh (ngày 28)
- Lê Thị Đức Hạnh (ngày 2)
- Trần Thị Mỹ Hạnh (ngày 28)
- Đức Hậu (ngày 12)
- Trần Đình Hiến (ngày 2)
- Trần Hiệp (ngày 25)
- Đào Chí Hiếu (ngày 10)
- Nguyễn Hoa (ngày 12)
- Nguyên Hồ (ngày 21)
- Nguyễn Hồ (ngày 1)
- Nguyễn Thị Hồng (ngày 1)
- Nguyễn Đức Huệ (ngày 20)
- Đặng Vương Hưng (ngày 15)
- Hà Nguyên Huyến (ngày 23)
- Phạm Trung Khâu (ngày 20)
- Nguyễn Tham Thiện Kế (ngày 14)
- Chu Lai (ngày 5)
- Nguyễn Văn Lưu (ngày 1)
- Đỗ Bạch Mai (ngày 6)
- Lê Thị Mây (ngày 4)
- Nguyễn Một (ngày 14)
- Giang Nam (ngày 2)
- Dạ Ngân (ngày 6)
- Vĩnh Nguyên (ngày 17)
- Lê Trung Nguyệt (ngày 28)
- Bút Ngữ (ngày 1)
- Lê Nguyên Ngữ (ngày 20)
- Hoàng Phương Nhâm (ngày 10)
- Văn Phan (ngày 1)
- Học Phi (ngày 18)
- Trịnh Thanh Phong (ngày 20)
- Nguyễn Đỗ Phú (ngày 16)
- Thanh Quế (ngày 26)
- Thai Sắc (ngày 3)
- Nguyễn Bắc Sơn (ngày 24)
- Nguyễn Hoàng Sơn (ngày 5)
- Phú Sơn (ngày 1)
- Vương Tâm (ngày 19)
- Thái Bá Tân (ngày 27)
- Nguyễn Thị Minh Thái (ngày 15)
- Ngô Thảo (ngày 9)
- Nguyễn Thị Cẩm Thạnh (ngày 27)
- Hữu Thỉnh (ngày 15)
- Trúc Thông (ngày 8)
- Vũ Duy Thông (ngày 26)
- Phan Huyền Thư (ngày 19)
- Lê Bá Thự (ngày 6)
- Nguyễn Vũ Tiềm (ngày 16)
- Vũ Xuân Tửu (ngày 19)
- Thu Trang (20)
- Võ Gia Trị (ngày 8)
- Nguyễn Chí Trung (Không ghi ngày)
- Trần Kỳ Trung (ngày 8)
- Nguyễn Thế Tường (ngày 3)
- Đàm Chu Văn (ngày 20)
- Phan Cung Việt (ngày 25)
- Ngân Vịnh (ngày 14)
- Lương Hiệu Vui (ngày 17)
- Lê Thanh Xuân (ngày 7)
Nguồn: SCL online