Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯƠNG CHÁU THÁI LÝ HẠO NAM

Nguyễn Thị Mai
Thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 9:59 AMNgười đời sống trên trần gian

Chỉ chôn xuống đất khi mất

Còn cháu lọt rơi xuống đất

Chết rồi mới lên trần gian


Người đời chết thì nằm ngang

Còn cháu chết sao chết đứng

7 ngày trong bê tông cứng

Ai cúng cơm người chưa chôn?


Giá đừng có công trường ấy

Giá nghiêm ngặt cửa canh chừng

Giá mẹ cho tiền học võ

Thì đời cháu đã ung dung…


Ôi tuổi lên mười – búp lá

Xảy chân rụng xuống đất sâu

Cả đại ngàn cùng hú gió

Mà không thành phép nhiệm màu


Trời như “lập trình” sẵn số

Bảy ngày hồn cháu về đâu?


Ngày 7/1/2023 – Ngày chưa lấy được xác cháu lên mặt đất

Nguyễn Thị Mai