Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CAO TRẦN NGUYÊN

Cao Trần Nguyên
Thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2022 9:34 AM
1/ THUYẾT LÝ ĂN MÀY
Ăn mày cửa Bể, ăn mày cửa Trời
Sóng xô bạc tỷ, Tướng rơi ngục tù
Ăn mày Đồng, ăn mày Xu
Cửa Tiên Thị...mở. Gật gù Chí ...ngông
Ăn mày cửa Bắc, ăn mày cửa Đông
Thấy trong sổ cấm hai ông Trời Đày
Mấy câu "thuyết lý" ăn mày
Đỏ đen, sấp ngửa...trắng tay...Hít...Hà.
2/ BẠN BẦU
Bạn bầu rồi cũng phải xa
Người về nước Phật, kẻ sa lưới Trời
Bạn bầu có lúc chơi vơi
Kẻ ngồi ghế nóng, người rơi xuống hồ
Bạn bầu cũng có khi xô
Kẻ trên người dưới xưng hô cau mày
Bạn bầu sướng nhất khi say
Sang hèn, cao thấp...giang tay với trời...
3/ ĐỒNG
Đồng xanh, đồng trắng, đồng vàng
Đồng đầm đậm Phố, đồng bàng bạc Quê
Đồng buôn thúng, đồng bán bê
Đồng ra cửa trước, đồng về cửa sau
(Đồng đen, đồng đỏ, đồng thau)
Đồng vay, đồng trả. Nợ nhau: Đồng Đời!
CAO TRẦN NGUYÊN