Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THÁI HẠO, TIẾNG NÓI MỚI, VANG RỀN

Nguyễn Đức Tùng
Thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2022 9:50 AMNguyn Đc Tùng

Thế gii thường xuyên thay đi, nhưng chưa bao gi thay đi nhanh đến thế, như trong nhng năm qua. Dch bnh, chiến tranh, tra tn, dân tc chia r, môi trường thiên nhiên b tàn phá đến cùng kit. Con người ngày càng tham lam, ngày càng sng hi ht và gi di.

Và bên dưới tt c nhng th y, có mt điu gì sâu hơn na, sâu xa nht, chi phi tt c: s s hãi.

Ti sao chúng ta s hãi?

Tôi đã t hi ngàn ln

Ti sao chúng ta s hãi?

Loài linh trưởng trong tôi gào thét

Đi ngàn trút lá

Tôi thèm làm người

Nguyên sinh

Trăng v trên đnh tri

Ti sao chúng ta s hãi?

Câu hi làm tôi ni gin

Thèm mt que diêm

đ châm la vào cánh rng

Sau khi đc bài thơ trên ca Thái Ho, mt người đc không th hoàn toàn dng dưng như trước na, người y có nhng cm xúc mi, ý nghĩ mi. Cũng vy, truyn thng văn chương nâng đ mt nhà thơ, và cùng lúc giam hãm nhà thơ y. Ngôn ng là lch s, là tiếng nói còn li qua thi gian, va đp bi nhiu th thách, sng sót, thay đi, và đi tìm hướng đi mi. Mt bài thơ bao gi cũng cn được viết t cách nhìn y, là nhng bài thơ khác viết li, là s thay thế, và hiu lm, làm mi và làm mi ln na. Mt bài thơ hay li vi chúng ta, dù vi ngôn ng thô ráp hay thanh nhã, tr tình hay phn kháng.

Trong vườn mùa thu
c di mc đy
li ca tháng tám
xanh rì
dáng b ngi như đá trăm năm

Ta đến phương Nam mt ngày mùa đông
chuông giáo đường đ liên hi trong tri thm
thm thoát
tui ba mươi

Thơ Thái Ho ch ra s khác bit gia các cá nhân, đi tìm s ni kết gia h. Thơ y làm phong phú trí tưởng tượng, tăng cường suy nghĩ bng hình nh. Đó là mt loi thơ đòi hi chú ý. Khi bn chú ý, thi gian dng li, không gian sâu rng hơn, m ra s tht. S tht trong thơ là điu chúng ta đi tìm, nhưng đó là mt s tht có tính biu tượng. S tht ca thơ nm trong ngôn ng ca nó. Thơ Thái Ho không mnh v tính âm nhc, hu hết là thơ t do, mt tình hình ph biến hôm nay. Nhp điu ca thơ anh không du dương êm ái, nhưng khi bn đc k, bên dưới các ch có mt dòng chy.

Tôi ngi trong tiếng kèn đêm

thi linh hn mt thiếu niên

va đi qua cuc đi

trên đt nước tôi

Tiếng kèn but vào đêm đông

sng sng

ti ác

và nhc hình

đòn roi

qut vào tui thơ

Tôi mun viết mt bài thơ tht đp v con người

nhưng con người đã chết

Bài hát và tiếng khóc đêm ti, tiếng kêu ca thiên nhiên thi tiết. Trong thơ anh, mt điu gì đang mt đi, mt điu gì s mt. Xưa nay trong lch s, các nhà đc tài bao gi cũng có quan h căng thng bt thường đi vi gii ngh thut: hoc thù đch hoc li dng h. Nhưng văn hc là các din ngôn bên l. Văn hc không tham d vào đi sng, không yêu sách, không ra lnh, không kêu gi, không hướng v đám đông tuân phc. Văn hc là tiếng nói ca tng cá nhân, t bên trong và đến vi bên trong. Thơ tr tình càng thế. Thơ mang li nhng kinh nghim tươi mi, c th, thay đi theo tình cnh con người. Chúng ta biết rng không có nhng tình cm tuyt đi ph quát, không có lòng yêu thương chung chung, mà nhng tình cm y, nhng nhn thc y bao gi cũng được đt vào mt hoàn cnh riêng bit, mt môi trường văn hóa và chính tr c th. Đc thơ can d vào vic to ra nhng xúc cm căng thng và lành mnh, như thế. Ngôn ng thơ không có tính đi cương, chúng mang li cm giác v cái riêng bit, mc dù văn chương vn là sn phm ca trí tưởng tượng.

Tôi thy mình và nhng linh hn thành cơn bão
cung n
quét sch bo chúa
quét sch tham tàn
quét sch nhng loài qu man di
tôi xé tôi thành ngàn mnh
như nhng mnh gươm
băm nát nhng si xích khng l cn vào da tht
băm nát nhng chiếc loa trên ct đin di trá
Tôi làm cơn mưa rng
ra sch thân th quê hương lm lem
ra sch hn người kh đau
ra sch thế k bp bp
ra sch nhng git nước mt
cho mi xanh li
cho mt em trong vt mt sm mùa thu

Nhng linh hn cùng tôi thi mt cung phong
cho da tht lành li
cho v nát ngc tù
đp tan nhng ngai vàng
dành li nhng lâu đài lãnh chúa
cho em bé làm trường
cho thiên chúa phc sinh
cho thn t do cm đuc trong lòng Hà Ni
mt Hà Ni tôi đã gp em
trong nhng câu hát ph c
nhng câu hát h Tây

Đó là anh viết v t do. Có nhiu bài thơ đt người đc trước nhng tình cnh bi phn, mang h đến chân tường. Nhng bài thơ như thế làm người đc bi ri, tranh cãi, và làm thay đi nhn thc ca h. Thơ Thái Ho là mt loi thơ hin đi, có yếu t hu hin đi, được viết dưới ánh sáng ca kiến thc, lương tâm, phán xét xã hi. Thơ t do, nhưng nhiu câu thơ n cha mt nhc điu nhanh, mà nhn ni. Nim vui ca văn bn là giây phút khi ý tưởng, xúc đng, thân xác hòa làm mt dưới tác đng ca nhp điu. Đôi khi chúng ta mun đi theo mt con đường, nhưng ngh thut thay đi hướng.

li kinh ln trong đá
trong c
trong nhng vì sao rng mi đêm

B ngi bên b núi
vách đá sng sng
mưa và sương mui

Anh gi cho mình trng thái cô đc, đc lp, không lôi kéo s chú ý ca người khác, khiêm tn và kiêu hãnh theo đui đến cùng xúc cm ca riêng mình. Anh đi theo nhng con đường y, mt mình, va ri b xã hi như mt k tng cô lp, va tr li vi xã hi như người làm chng, như nn nhân, đôi khi như k đưa tin.

Tôi v

Trăng trong vt dưới đáy giếng

Nơi con cá rô tôi th năm xưa

Gy khô

Ch có chiếc đu là to vĩ đi gn trên cái thân bé tí

Thơ Thái Ho có nhng giây phút đm v thin, tan rã, hư vô, như tiếng chuông. Đó là mt loi thơ tr tình – vin kiến, xuyên thu kiến thc, làm cho tình trng tr tình ca s vt được chiếu lên b mt ý thc. Tuy vy thơ anh không phi là mt tuyên ngôn. Nhiu hơn, đó là mt tình cm được n giu như nhng ngn núi sau mây. Đc Thái Ho, mt người đc có th tìm cách nhìn thy phía sau các ch khá mi ca anh, s u su lãng mn gn vi c đin, s hoang di, ni bun bt tn kiếp người.

tôi đi vào thành ph. không thy bóng con người
nhng chùm hoa móng rng đ
treo như nhng cái móc st nung
trong ngày đu tháng 7
mưa xám

tôi tìm mt cái gc cây và ngi xung bên cnh nhng ông đa
ln vi Chúa
Pht. B Tát
Và nhng ông thn tài
lô xô đng
ngi
nm
gió thi vào bng cây ú
nhng chùm móng rng đ. cháy rc trong mưa
ph không bóng người
ch có nhng chiếc nón lá và nhng chiếc ô rách
gió thi bay tung trên đường cái

tôi dng dy nhng pho tượng
tha bé
đ hàng
cho tượng cưới nhau

Mt bài thơ có nhiu cách đc, nhiu góc nhìn, t nó là mt văn bn m, bao gi cũng vy, nhưng Thái Ho văn bn y rt m. Không phi ch có nhng câu thơ hin l, các hình nh rõ ràng, mà còn đng sau nhng ch y s phn ng đy hài hước ca mt người nhiu xúc cm. Thách thc, chế nho, châm biếm xut hin ngày mt nhiu. S kết hp gia ging điu hài hước và tính u su là mt trong nhng kết hp kỳ l ca thơ anh.

Đái vt xung h sâu
Trăng v
Tiếng ếch r lên
Nhc tri hn hn
Ái ân rn trên nước

Đao Li mt cõi mênh mông
Thu v trú x min hng trn ai

Khác vi hài hước c đin, hướng v người khác, hài hước đương đi hướng v chính mình. Anh gi được thăng bng gia ch quan ca người ngh sĩ và cách nhìn s vt khách quan giàu triết hc. Thơ Thái Ho là mt th thơ nhân chng. Nhng bài thơ xut hin gn đây ca anh đu cho thy mt bút pháp n đnh, v hướng y, và ít thay đi, mt cm giác v tính đi thoi. Ging ca anh có khi sôi ni, nhit tình nhưng phn ln là tnh táo, gn như lãnh đm, đó là mt ging thích hp cho loi thơ nhiu suy tư hàm cha các d kin. Chúng ta đánh mt nim tin. Con người đánh mt văn hóa, đt nước đánh mt tài nguyên. Chúng ta đau xót và phn n, trong khi y h vn phi sng, vn phi yêu thương, vn phi hy vng. Không ai biết khi nào thì ánh sáng s ti. Không ai biết ánh sáng ti bng cách nào. Nhưng chúng ta biết khi nhìn thy nó.

Tôi ngi nh Pht

người đàn ông kh hnh

đã khóc nhiu ngày trên núi

tuyết trng lng lng

chàng băng qua rng sâu

qua vách đá

băng qua nhng cái chết

u mê hun hút

trn gian

đá dng

Chàng li qua sông

bên kia là nhng đám la

Người làm thơ sáng to đ sng cùng ngôn ng, ch không phi đ kim soát chúng, hay s dng chúng như phương tin. Thơ nhân chng hôm nay không phi ch là s t cáo mà còn là s ghi chép li, làm cân bng mt lch s hn lon b bôi xoá, không phi đ ch ngày phán xét cui cùng, mà đ đc gi phán xét trên tng trang giy.

Mt người đc thc s ca thơ bao gi cũng là người lng nghe các ch. Trong phép đc nhanh, người đc không lng nghe, h ch d đoán nghĩa, như khi ta đc mt tường trình nghiên cu, mt bài báo. Đc thơ bao gi cũng là đc chm, vì người đc lng nghe bng tai nhiu hơn nhìn bng mt. Thơ hin nay ngày càng nghiêng v huynh hướng th hai, tính âm nhc b rung b, và đó là điu đáng tiếc. Thái Ho cũng không tránh được điu y, mc dù trong nhiu bài, nhp điu ca câu thơ ca anh vn hp dn tôi.

Ngi lõm mt vùng đêm

ch kêu v ging

Gi mưa

Ve rũ xác tìm sương

Trên lá khô giòn rm

Ta đun trà cho dui nhng búp nâu

Xanh li lòng chén

Rn men

Tiếng em như mưa git trên lá

Ra bi ngày

Xanh mướt b chiêm bao

Tt c các câu đu mi, tr câu cui. Bài thơ có ging tình t, đm thm. Tôi cũng mun thy nhiu hơn trong thơ anh nhng câu chuyn v tui u thơ, v tình yêu, ngôi nhà, chuyn riêng tư, hoài nim. Tôi yêu mến kích thước con người các nhà thơ tr tình cũng như yêu mến kích thước xã hi h, và s kết hp gia hai tiếng nói là mt kết hp khó khăn, nhiu khi rt khó khăn. Tôi mun được nhìn thy nhiu hơn v đp huyn bí, tính bt đnh, nim vui ca s mt thăng bng trong thơ anh.

Nhng linh hn cùng tôi thi mt cung phong
cho da tht lành li
cho v nát ngc tù
đp tan nhng ngai vàng
dành li nhng lâu đài lãnh chúa
cho em bé làm trường
cho thiên chúa phc sinh
cho thn t do cm đuc trong lòng Hà Ni
mt Hà Ni tôi đã gp em
trong nhng câu hát ph c

Tâm hn hôm nay tìm thy trong thơ y khuôn mt ca mình, nhng lo âu, thương xót. Như mt người đc, tôi cm thy tin vào tiếng nói y, mun đi theo cùng anh trong nhng đ v y, nguyn ra, trong nhng hy vng y, t tin và du dàng, Hà Ni, mc dù không phi không có lúc cc đoan, hay, và, im lng. Thơ hin nay, tôi nghĩ, cn nhiu hơn na nhng tiếng nói như vy. Yếu t hài hước và châm biếm anh cũng khá uyn chuyn. Anh gi được thăng bng khôn ngoan gia vic tiết kim ch và phóng túng ri rc, nhng mi liên kết ngt đon, đc trưng ca thơ đương đi. Đây là lúc mà nhà thơ chúng ta cn nói ln lên, ca ngi lòng dũng cm, ca ngi s cam kết, chng li thói ích k. Thơ cn trc tiếp, biu hin các ý tưởng v đi sng, phát hin nhng nhm ln ca con người, ti ác ca h. Mt s nhà thơ hôm nay bt đu dành được đc gi vì sau mt giai đon tìm đường, thm chí phá phách, h tìm thy các mi quan h cng đng, thước đo dành cho cái mi.

Nhng ni lon chưa trưởng thành s không đóng góp nhiu cho công vic ca thơ ca: đp v cái cũ, các khuôn phép ca gii thng tr. Nhà thơ Canada Nicole Brossard nhn mnh đến s gp g ca cái tôi và cái ta, như nhng giây phút đc bit, hiếm hoi, trong thơ chính tr đương thi. Trong giây phút y, gic mơ trong mi người tìm li được nhng giá tr tt đp ca cng đng.Thơ là hình thc tinh hoa bc nht ca mt ngôn ng, vn đng trên nhng quy ước. Da trên nhng quy ước y, nhà thơ mô t trng thái tinh thn và tâm lý năng đng nht, tinh tế nht ca dân tc mình. Nhng bài thơ hay tăng cường s hiu biết xã hi, văn hóa, m rng cánh ca cho tâm trí. Vì thế, đi vi tôi, mi bài thơ phi m được mt cánh ca, ch ra được mt thay đi. S mô t trong thơ phi cô đc, đy năng lượng, vượt qua li nói tru tượng d dãi, xoay quanh các hình nh, dn ti gi ý. Trong mt s bài thơ, Thái Ho đt được, hoc gn như đt được, mt ngôn ng như vy.

Khi mt k nói yêu

ghét

đó là l thường

là đo ca t nhiên

anh ta ch đang làm người -

mt người bình thường

nhưng đt nước này

bn bè tôi không dám nói điu y

ni s hãi ca h là ni s làm người

mt ging dân ly s hèn h làm khôn ngoan

chúng ta b đày ra khi ngôi nhà ca mình

và đi lang thang như nhng con chut

trên nghĩa đa

trăng m

ta s s khôn ngoan ca các người

Xã hi ngày càng hung hãn. Càng hung hãn càng hong lon, càng hong lon càng tàn phá. Thc ra xã hi my mươi năm nay bao gi cũng hong lon. Trước tình cnh y, thơ là t do tư tưởng. Thơ đng v phía nhng người b áp bc, đng v phía nhng người không có vũ khí trong tay, v phía mt thiên nhiên đang b phá hy, mt nn văn hóa b bôi xóa, đng v phía không có tiếng nói.

Thơ là tiếng nói y ca h.

Người đc ch nghe tiếng nói ca nhà thơ, giúp cho h nhn thc mình và người khác rõ hơn, tìm đến nhau, đ mt giây phút tm b được soi sáng, mt tn ti cá nhân tr thành có ý nghĩa ln hơn cá nhân y, đ khonh khc trn gian ca chúng ta được thc sng mà nh li.

Nguyễn Đức Tùng