Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÀO TUỔI MỘT TRĂM

Phạm Phú Thang
Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020 3:22 PM

Khi mình vào tuổi một trăm
Không cần đeo kính nhìn bằng con ngươi
Miệng vui ít nói hay cười
Hàm răng đủ ba mươi hai chiếc ngà

Đi qua bảo táp mưa sa
Vẫn nghe thôi thúc tiếng gà rạng đông
Vẫn say bục giảng cháy lòng
Vẫn mê lục bát mênh mông đường đời

Khi mình vào tuổi mười mươi
Trọn vòng thế kỷ nhìn đời tâm can
Bạn bè kẻ dọc người ngang
Chân ta vững bước trong hàng quân ca

Tuổi cao nhưng chí chưa già
Sáng vàoThư viện , chiều sa bóng bàn
Cuộc đời sống thọ an khang
Ôm rơm nặng bụng thế gian chê cười

PHẠM PHÚ THANG