Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CON ƠI! CHỌN BẠN MÀ CHƠI

Phạm Xuân Trường
Thứ tư ngày 7 tháng 8 năm 2019 5:58 PM
(Chó sói không sẻ thịt mình cho thỏ)

Mất Hoàng Sa - mất Gạc Ma

Con ơi Tư Chính Trường Sa thét gào

Ngửa mặt thẹn với trời cao

Cúi đầu nhục với khí hào Đông A

Mạc Đăng Dung đó chưa xa

Cởi trần tự trói cầu hòa còn đây

Làm vua mà nhục thế này

Vinh thân trên xác cỏ gầy: thảo dân (*)

“Nước xa không cứu lửa gần”

Đấy là ngụy biện của quân vương hèn...

Nhìn ra thế giới mà xem

Chơi với ai để dân đen thành người

Nhóm quyền lợi đem ngâm vôi

Muôn dân sẽ được hát lời tự do.

Ngày 07.8.2019

Phạm Xuân Trường

(*) 1. Đọc “Các triều đại Việt Nam” của Đỗ Quỳnh Cư và Đỗ Đức Hùng, trang 208, NXB Thanh Niên năm 2006.

2. Đọc “Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim” trang 300, NXB Văn học năm 2015.