Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯ GỬI CHÚ TẬP CẬN BÌNH

NSND, họa sĩ Hà Bắc sưu tầm
Thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2019 2:13 PM

( Về những chiến công của lịch sử Việt Nam )

Chú Bình anh nói chú nghe
Chú mà bố láo anh ghè gãy răng
Chú nên nhớ một điều rằng
Anh đây rất ghét những thằng tham lam !

Những việc mà chú đang làm
Chú định nuốt sống Việt Nam đấy à ?
Đừng cậy mình lớn rồi là
Vừa đi ăn cướp vừa la dân làng

Việt Nam rất đỗi đàng hoàng
Nghìn năm văn hiến sử vàng còn ghi
Chú về mà học lại đi
Việt Nam tuy nhỏ nhưng "lỳ" lắm nha

Xưa kia chú có nhớ là
Chém đầu Tô Định ấy là Bà Trưng
Mã Viện cũng phải dè chừng
Nhà Hán khiếp sợ anh hùng nữ nhi

Chín trăm ba tám (938 ) còn ghi
Ngô Quyền Hoằng Tháo * ai thì sợ ai ?
Bạch Đằng xác chết trôi dài
Khiến quân Nam Hán cúp tai đầu hàng

Nhà Tống thật sự hoang mang
Bởi Lý Thường Kiệt san bằng Ung Châu
Tô Giám ** phải tự chặt đầu
Như Nguyệt phòng tuyến Sông Cầu chú xem

Nguyên Mông mới thật lem nhem
Bởi Trần Quốc Tuấn chẳng xem là gì
Toa Đô, Phàn Tiếp, Mã Nhi
Thoát Hoan nhục nhã phải phi ống đồng !

Chú Bình chú có nhớ không
Nhà Minh lúc ấy cậy đông làm tàng
Mười năm Lê Lợi đánh tan
Vẫn còn giấu tích sử vàng đấy thôi

Mãn Thanh thì quá khiếp rồi
Bởi vì bao tướng đầu rơi noi này
Càn Long lo sợ đêm ngày
Trong lòng nhục nhã tháng ngày bất an

Thăng Long Nghi Đống khang an
Liễu Thăng, Sỹ Nghị suối vàng đấy thôi
Nghìn năm chú đã biết rồi
Nay anh nhắc lại chú thôi chớ liều

Việt Nam đất nước thân yêu
Con người hiền hậu rất yêu hòa bình
Nhưng mà anh nói thật tình
Đừng có động đến chú Bình hiểu chưa

Anh đây chẳng có nói bừa
Thực dân Pháp ấy vẫn chưa quên à
Điện Biên Phủ đã lùi xa
Năm năm tư (54) ấy đúng là chưa quên

Đế quốc Mỹ cũng nát mềm
Nhớ lại năm ấy mà thêm đau lòng (1972)
Trận Điện Biên Phủ trên không
Máy bay chất đống giữa đồng thấy chưa

Tháng hai bảy chín chú đưa
Sáu mươi vạn lính chứ vừa gì đâu
Kỳ Cùng sóng dữ đỏ ngầu
Dìm thây quân chú...anh đâu phải vừa

Chú đừng nghĩ bậy làm bừa
Mau mà dừng lại lúc chưa muộn màng
Xóm giềng phải sống đàng hoàng
Đừng có cậy lớn làm tàng biết không

Thích Điện Biên Phủ Biển Đông
Thì chú cứ nói anh đồng ý ngay
Liệu mà suy nghĩ cho ngay
Rồi sang xin lỗi những ngày chú sai

Anh đây cũng chẳng thù giai
Nhưng phải ghi nhớ những bài học xưa
Biển Đông đừng có nhận bừa
Từ nay tuyệt đối phải chừa tính tham

Chú nên cư xử đàng hoàng
Hôm nào rảnh rỗi thì sang bên này
Anh em lại uống rượu say
Ngâm thơ chém gió vài ngày với anh

* Tướng Hoằng Thao nhà Nam Hán
** Tướng trấn giữ thành Ung Châu.
( Tin Hay )