Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Phạm Xuân Trường
Thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2019 2:59 PMCON HOANG


Là con hoang của Chí Phèo

Mười đời chín kiếp vẫn nghèo mãi thôi

Con hoang của những “ông giời”

Điếm thành quốc mẫu, thằng bồi lên ngai.


Ngày 02/8/2019


SỐ ...


Giầy còn có số mà em

Dại khôn, xanh chín, đỏ đen là đời

Đầu đường gái gọi lên ngôi

Bởi mông phúc hậu, mặt nhồi phấn son.


Ngày 05/8/2019DU LỊCH VÙNG CAO


Năm trăm bậc đá lên đỉnh núi

Khách ngắm lúa vàng rực dưới thung

Công ty du lịch tiền đầy túi

Có biết nông dân mặt nhúng bùn.


Ngày 07/8/2019


GHÉT LÂY...

(Xã tắc lâm nguy thất phu hữu trách)


Lại thơ nhớ bóng thương hình

Thở than xướt mướt cuộc tình sang sông

Rồi cong ngọn bút tô hồng

Mặc cho Tư Chính biển Đông thét gào

Đặt tiền mua cái danh cao

Bước chân ra ngõ dẫm vào nhà thơ

Khác nào nấm độc sau mưa

Thi huynh thi hữu như dưa nẫu bùn

Tay cầm chồng báo run run

Trung ương in đấy, đọc dùm nghe anh

Lại hương bưởi nhớ hương chanh

Lại ơn chính phủ phân xanh đầy chuồng

Trường Sa dậy sóng trùng dương

Tư Chính kêu cứu thơ dường như không

Lưỡi Bò đang liếm biển Đông

Ghét lây danh hão viển vông chính mình.


03h ngày 07/8/2019