Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ANH GIỜ...

Đinh Y Văn
Thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2019 10:10 AM 

Lá phổi héo, lá gan xơ

Ruột viêm mạn tính, mắt mờ, răng rơi...

Mỗi khi đồng đội đến chơi

Lại sôi nổi với một thời chuyên gia*

Hạ Lào gần lắm không xa

Như vừa ở đó hôm qua, vừa về!

 

Phải rời bục giảng say mê

Sớm hôm chăm mảnh vườn quê, thôi đành!

Đã từng sống chết mong manh

Rỗng thân cây vẫn cố xanh - Anh giờ...

 

Đ.Y.V

* Chuyên gia giáo dục trong những năm chiến tranh.