Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÂM SỰ VỚI NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA

Quốc Long
Thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2019 9:40 AM
(Trong lúc một số kẻ lợi dụng chụp mũ vu khống ông là diễn biến,kích động chiến tranh...khi trả lời phỏng vấn nói về Trung Quốc đã có mưu đồ từ lâu muốn hại nước ta và nay đang thể hiện chiếm bãi Tư Chính ở Hoàng Sa)
Ông từng bảo vệ Hoàng Sa
Hiểu "bạn",hiểu cả phong ba dập vùi
Theo Đảng nay đã cuối đời
Dù ai bóng gió,ngược xuôi mặc lòng
Nhưng nay giặc đã vào làng
Mò vào kho báu,lấn sang đất vườn...
Ông kể tội ,Ông gọi tên
Cho làng xóm biết...khắp miền gần xa ...
Thế là một lũ lâu la
Vu Ông "kích động" gây đà chiến tranh
Vu "diễn biến", chống hòa bình
Dèm pha hết mực nói năng chẳng dè...
Hỏi xem lũ chúng muốn gì :
Hay muốn im lặng mỗi khi giặc vào
Muốn ta lùi bước mãi sao
Lặng yên dâng cả mũ ,bào... Quân Vương?
Dâng biển đảo-đất tổ tiên
Mồ cha giặc xéo,dân hiền máu loang
Lặng im ! Sao chẳng bẽ bàng
Làm tay sai giặc rút bòn ...hại dân
Ông Khoa ơi ,nói thực lòng:
Lên tiếng yêu nước thật không dễ gì
Thôi đành chịu tiếng thị phi
"Hiền tài ngoảnh mặt"quay về gốc đa !...
Đà Nẵng 19-8 2019
QUỐC LONG