Trang chủ » Tin văn và...

HỘI NHÀ VĂN HÀ NỘI TỔNG KẾT TRAO GIẢI THƯỞNG VÀ KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI

TN và Youtube
Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2018 1:24 PMTNc: Sáng 26-12-2018, Hội Nhà văn Hn đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng, kết nạp hội viên mới. Văn chương Hà Nội năm nay thất bát chỉ có 1 giải dịch thuật và 1 giải Văn học trọn đời cho nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Số hội viên mới năm nay kết nạp hơn 30 hôi viên nang tổng số hội viên lên hơn 600.