Trang chủ » Tin văn và...

CHÀO MỪNG CÁC BẠN HỘI VIÊN MỚI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Theo vanvn
Thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2019 6:40 PM

I/
THƠ

  

1.

VŨ TUẤN ANH

Quân đội

2.

PHẠM ÁNH

Bình Định

3.

ĐẶNG VĂN CHƯƠNG

Hà Nội

4.

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Đà Nẵng

5.

NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh

6.

NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN

Hà Tĩnh

7.

BẾ KIM LOAN

Hà Nội

8.

HỒ ĐĂNG THANH NGỌC

Thừa Thiên Huế

9.

LÊ THIẾU NHƠN

Thành phố Hồ Chí Minh

10.

BÙI NGỌC PHÚC

Vũng Tàu

11.

NGUYỄN THÀNH TÂM

Hà Nội

12.

TRỊNH QUỐC THẮNG

Hà Nội

13.

TRẦN ĐỨC TRÍ

Hải Phòng

14.

TRẦN ĐỨC TOẢN

Thái Bình

15.

HOÀNG ANH TUẤN

Lào Cai

     

II/

VĂN XUÔI

  

1.

TRẦN QUỐC CƯỠNG

Phú Yên

 

2.

ĐỨC ĐŨNG (NGUYỄN ĐỨC ĐŨNG)

Hà Nội

 

3.

NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN

Quảng Bình

 

4.

ĐỖ HỒNG HÀ (NGUYỄN GIA ĐỘ)

Hà Nội

 

5.

LÊ ĐỨC HÂN

Thành phố Hồ Chí Minh

 

6.

NGUYỄN VĂN HỌC

Hà Nội

7.

CHU THANH HƯƠNG

Lạng Sơn

8.

TRỌNG KHANG

Quảng Ninh

9.

LƯƠNG KY

Tuyên Quang

10.

TRẦN VĂN MIỀU

Hà Nội

11.

MAI TIẾN NGHỊ

Nam Định

12.

TRÌNH QUANG PHÚ

Thành phố Hồ Chí Minh

13.

ĐINH PHƯƠNG (NGUYỄN TRỌNG HƯNG)

Quân đội

14.

XUÂN QUANG

Phú Thọ

15.

16.

HOÀNG CHIẾN THẮNG

PHẠM THỊ TOÁN

Bắc Cạn

Đồng Tháp

     

III/

LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

  

1.

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Thái Nguyên

2.

TRẦN HINH

Hà Nội

IV/

VĂN HỌC DỊCH

  

1.

NGUYỄN MINH CHÂU

LB Đức

 

2.

PHÙNG HUY THỊNH

Hà Nội