Trang chủ » Tin văn và...

GẶP GỠ CÁC NHÀ VĂN RUMANI

Trần Nhương
Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2018 2:23 PM


TNc: Sáng nay tại hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu Thỉnh và Phó Chủ tịch Trần Đăng Khoa cùng một số nhà văn đã tiếp đoàn nhà văn Rumani.Hai bên ghi nhớ sẽ tổ chức các đoàn nhà văn thăm nhau và hợp tác dịch thuật và bản quyền. Các nhà văn Rumani thông tin cho biết ỏ Rumani các nhà xuất bản đều tư nhân, ngay cả Hội Nhà văn cũng là tổ chức tư nhân. Tư nhân mới có thể nói chuyện với chính phủ và đề xuất những vấn đề cho chính phủ. 
Nhớ năm 2001 chúng tôi đến Rumani, hội nhà văn bạn có cả một cơ ngơi để làm kinh tế lấy tiền trợ cấp cho nhà văn. Bao giờ mình theo được các bạn nên cứ học hỏi và nghiên cứu.