Trang chủ » Cùng vui

TÔI CHỊU CỤ RỒI

Trương Tuân
Thứ ba ngày 19 tháng 6 năm 2018 9:19 AM- Cụ ơi, mùa Uân cúp cụ có xem không ?
- Xem chứ 4 năm mới có một lần mà.
- Thế tôi đố cụ nước nào đá banh giỏi nhất ?
- Dễ ợt à, Brazin
- Sai toàn tập
- Liên bang Đức
- Sai toàn phần
- Sai thì cụ nói xem nước nào
- Việt Nam ta thưa cụ
- Nói linh tinh, nước mình còn lâu mới đến được sân chơi này.
- He he, tôi thấy một số cơ quan công quyền họ đá bóng sang nhau siêu giỏi , đá vòng vo năm này tháng nọ. Và....
- Và làm sao, cụ nói ngay
- Và đá thủng lưới Nhân Dân
- Tôi chịu cụ luôn thông thái
- Thì VƯỠN...