Trang chủ » Cùng vui

CỤ HAY NÓI LINH TINH

Trương Tuần
Thứ năm ngày 7 tháng 6 năm 2018 3:49 PM- Cụ ơi, tức cảnh nên ra thư cụ ạ. Cụ nghe xem nhé:
Thông qua nhất định thông qua
Vì nhóm lợi ích mới là tối cao
Chỉ thương là cái đồng bào
Hay là xin chuyển sang Lào cho êm
- Thơ với chả phú, chẳng hiểu cụ nói cái gì.
- Thì ngẫu hứng, trúng đâu thì trúng
- Cụ định đi Lào à ?
- Bên ấy bình an lắm cụ ạ.
- Trung Quốc thì ngay ở đây.
- Cụ hay nói linh tinh bỏ mẹ
- Thì VƯỠN