Trang chủ » Cùng vui

THƠ VỊNH CHÀNG KIM

Trương Tuần
Thứ ba ngày 12 tháng 6 năm 2018 7:15 PM


THƠ VINH KIM JONG UN

Đừng tưởng trẻ người non dạ
Mà không làm việc động trời
Các cụ tuổi già lụ khụ
Toàn làm những việc dở hơi
Trương Tuần