Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GIẢI CỨU NỢ CÔNG

Vũ Quốc Túy
Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017 5:04 PM

Nợ công chồng chất là…thường

Nước không trả được thì nhường cho dân

Các quan ta cứ việc …ăn

Tiền chùa hoang phí chả lăn tăn gì

Chẳng may bại lộ thì…đi

Chuyển công tác khác có chi mà phiền!

Trăm năm trong cõi …đồng tiền

Bao nhiêu vùng cấm nơi miền nhũng tham ?

Dân mình è cổ nặng mang

Thuế rồi lệ phí, giá hàng hóa tăng…

Hỡi ai dự trữ tiền, vàng

Mau mau sẵn sàng giải cứu nợ công!

VŨ QUỐC TÚY