Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NÓI NHỎ VỚI GIÁO SƯ.

Vương Trọng
Thứ bẩy ngày 25 tháng 11 năm 2017 5:06 PM


Kết quả hình ảnh cho GS Bùi Hiển


TNc: PGS, TS Bùi Hiển sáng tạo cải tiến chữ Việt rất kỳ quặc. Nhà thơ Vương Trọng có bài thơ tặng giáo sư.


Người ta ai cũng sẽ già
Giữ đừng lẩm cẩm mới là điều hay
Rỗi thì đi đó đi đây
Việc gì sinh sự, đặt bày linh tinh?

Thiêng liêng ngôn ngữ nước mình
Từng dòng chữ Việt hiện hình núi sông
Chảy trong huyết quản theo dòng
Cháu con nối tiếp cha ông trường tồn.

" Truyện Kiều còn, tiếng ta còn"
Tiếng ta, chữ viết quốc hồn xưa nay
Lẽ nào tuỳ tiện đổi thay
Chữ ta không phải, chữ Tây chẳng mà.

Tưởng rằng bớt được rườm rà
Ngờ đâu chưng hửng như gà cụt đuôi
Rối ren Bộ Dục đủ rồi
Cần gì kiến nghị "mua vui" kiểu này?

Lỡ trình thì rút lại ngay
"Lỗi thằng đánh máy" xưa nay chuyện thường!

25-11-2017