Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TIEQ VIỆT Ư ?

Nguyễn Duy Xuân
Thứ bẩy ngày 2 tháng 12 năm 2017 4:34 PMTiếng Việt ơi tiếng Việt
Đẹp như đóa sen hồng
Thơm hương đồng cỏ nội
Trong trắng hồn cha ông

Chữ Việt ơi chữ Việt
Rắn rỏi và hiền hòa
Dáng cong cong mềm mại
Như xứ sở - ông cha

Tiếng Việt ta đẹp lắm
Chữ Việt ta đẹp lắm
Bao thế hệ giữ gìn
Ngọc càng mài càng sáng!

Ai dám bảo tiếng Việt
Là phức tạp, khó khăn
Khiến cho nói và viết
Không thỏa được ý mình?

Các người đòi cải cách
Chữ quốc ngữ hiện hành
Bằng thứ chữ đánh đố
Kì dị và lai căng?

Sao mang danh tiến sĩ
Sao khoác áo giáo sư
Không phát minh sáng chế
Cho dân nước được nhờ?

Tiếng Việt đang đẹp thế
Triệu triệu dân tôn thờ
Các người đòi thay đổi
Chữ quốc ngữ? - Đừng mơ!
01-12-2017