Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHƯA HẲN

Tống Trung
Thứ năm ngày 9 tháng 11 năm 2017 2:26 PM
Hai năm chưa rõ là mười
Răng xinh chưa chắc nụ cười đã xinh
Quy trình – Rất đúng quy trình
Nhưng còn cái lý cái tình đó nha
Thanh tra chưa hẳn đã tra
Kiểm điểm chưa điểm cũng là thường thôi
Dây kinh nghiệm rút nhiều rồi
Đây rút kia rút hay tôi rút đùa
Không người bán hỏi ai mua
Mà tgij trường ghế được thua bao nhà
Không gần chưa hẳn đã xa
Chung gối chưa hẳn đã là một đôi

Chưa hẳn còn nhiều, nhưng thôi
Tống Trung xin được nói lời cảm ơn….