Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ỐI GIỜI ƠI

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2017 2:21 PM
Ba đám khóc, bốn đám cười

Tin như sét đánh ngang người vợ ơi

Thêm hai giấy chúc thọ mời

Và tân gia nữa giời ơi là giời

Thôi đành bụng khóc, miệng cười

Chivas thì đắng, cá hồi thì chua

Lại còn nạn ra mắt thơ

Không đi mang tiếng thờ ơ với người

Con tinh thần, đâu chuyện chơi

Thơ có cánh, chữ tuyệt vời, hàn lâm

Dặn lòng phải dối lương tâm

Còn chê tự vác dao đâm vào mình

Lấy giấc ngủ để hồi sinh

Vì tình nên phải vị tình cả thôi

Không đi thì sợ tiếng người

Đồ cứt sắt há miệng cười... toàn đinh