Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÂU CẦN MÁCH BẢO CỦA SAO

Đinh Y Văn
Thứ hai ngày 6 tháng 11 năm 2017 2:15 PMĐc “Chùm thơ v nước Nga” ca Trn Nhương

Đâu cn mách bo ca sao*

bao ý t làm nao lòng người!

Ht cây bt t lc thi

Đã không chết, đã rp tri tán xanh

Chnh lòng bông tuyết mong manh

Dãi du sương gió mà thành trng trong!

Nàng Digan…tuyết xát lòng

Bng con Đc M rc trong sc màu

em ngược gió v đâu

Cho lòng anh thiếu ngày sau Tây H...

Đ.Y.V

* Ch và ý (viết nghiêng) mượn t Đêm Maxcova, Thăm nhà Pastênc,

Vi tuyết, Nàng Di gan và Chiu Kiép (ln lượt theo năm cp lc bát).