Trang chủ » Tin văn và...

LUẬN VĂN THẠC SỸ VỀ TRUYỆN NGẮN VŨ XUÂN TỬU

PV
Thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2017 1:45 PM


Bảo vệ luận văn thạc sĩ
về truyện ngắn của nhà văn Vũ Xuân Tửu
Vừa qua, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) đã tiến hành bảo vệ luận văn thạc sĩ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, cho sinh viên Lê Hoài Thương, khóa 22, chuyên ngành Văn học Việt Nam, với đề tài: "Đặc điểm truyện ngắn của Vũ Xuân Tửu".
Đây là luận văn thạc sĩ thứ ba đã được bảo vệ thành công, nghiên cứu về tác phẩm của nhà văn Vũ Xuân Tửu. Ngoài ra, còn hai luận văn thạc sĩ khá, về tác giả này cũng đang được sinh viên nghiên cứu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
PV